Design Buzz Logo Affiliated Business News
1
RODO nie wskazuje w jaki sposób należy przechowywać dokumentację zawierającą dane osobowe. Wirtschaftsakademie doszła na tej podstawie do wniosku, że Unabhängiges Landeszentrum powinien był podjąć działania bezpośrednio przeciwko Facebookowi, a nie przeciwko niej. Nadal będziemy umożliwiać użytkownikom kontrolę nad tym, w jaki sposób ich dane są wykorzystywane.

Comments

Who Upvoted this Story

Join Our Newsletter:


What is Design Buzz?

Design Buzz is a community for all those involved in designing, developing and running websites, web mastering, etc. Here are featured new design trends, news and events, design articles, design software, webmaster tips and tricks, creative tutorials and hand-picked design stuff from all over the world.

Latest Comments
Affiliated Business RSS Subscribers